På våre sider vil du finne informasjon om verdens beste drikkevannsfilter etter NSF-international sine standarder og generell informasjon om drikkevann og helse.


Vi har i mange år advart mot faren ved dette er en link fra kloakknettet til drikkevannet fordi rørene ligger i samme grøft. Nylig ble det satt mer fokus på dette i Vannforeningen under innlegg om sikkerhet for ansatte ved renseanlegg. Vi har blitt overrasket gang på gang over avsløringer over svakhetene ved Norsk drikkevannsforsyning. Det er bare et tidspørsmål før vi får tilfeller som vil bli langt mer alvorlige enn parasittutbruddet i Bergen Desember 2004.

Positivt er det når pressen igjen begynner å fatte en viss interesse for risikoene. Som dagens artikkel i Aftenposten om avløpsledninger fra sykehus som ligger i samme grøft som drikkevannsledninger. Det som ikke er nevnt i artikkelen, er at det selvsagt er store mengder medisiner og annet sykehusavfall i avløpsvannet fra et sykehus.

Forsiden|Om oss|Produkter|Kundeservice|Videosenter|Forurensing|Kontakt oss

Multi-Pure Norden Birkelundveien 64 1481 Hagan | kundeservice@multi-pure.no | Tel: 97 97 47 50