HappyTom Christiansen startet med å selge Multi-Pure som agent i 1989. Firma DRIKKEVANNSPESIALISTEN ble etablert i 1992. HappyTom Christiansen (daglig leder) har nå holdt på i over 25 år med salg av Multi-Pure i Norge og daglig leder står derfor inne for kvalitet, stabilitet og kunnskap.


Holdningen ved oppstarten var at man først skulle påvise en forurensning før vi anbefalte folk å innstallere Multi-Pure. Nå har vi i de senere år hatt mange tilfeller av alvorlig forurensning og teknisk svikt ved mange vannverk rundt i Norge. Så idag vet vi at det er en billig forsikring å innstallere Multi-Pure som en føre-var-holdning. Ingen vet hvor neste alvorlige parasitttutbrudd eller annet utbrudd skjer eller hvilket vannverk som får en teknisk svikt som medfører fare. Informasjonen ut til kundene kommer først flere timer/døgn etter et utbrudd, så når kunden har drukket vannet er det allerede forsent hvis smitten er i vannet. Da er det godt å ha sin egen forsikring med rensing av drikkevannet med Multi-Pure hjemme hos seg selv.

Forsiden|Om oss|Produkter|Kundeservice|Videosenter|Forurensing|Kontakt oss

Multi-Pure Norden Birkelundveien 64 1481 Hagan | kundeservice@multi-pure.no | Tel: 97 97 47 50